سردار هادیانفر رئیس پلیس راهورگفت: در ۳ روز اخیر ۱۲۵ نفر در تصادف‌های رانندگی جانشان را از دست دادند.

سردار هادیانفر رئیس پلیس راهورگفت: در ۳ روز اخیر ۱۲۵ نفر در تصادف‌های رانندگی جانشان را از دست دادند.