ضیغمی، مدیرپروژه واردات خودرو گفت: ۱۱۰۸ خودروی چانگان (۲۴۰ خودروی تیپ ۲ و ۸۶۸ خودروی تیپ ۳)  از امروز عرضه می شود. ۳۰۰ خودروی النترا مجوز را دریافت کرده و پس از ۵  فروردین عرضه خواهند شد. توضیحات بیشتر را در ویدئو ببینید….

ضیغمی، مدیرپروژه واردات خودرو گفت: ۱۱۰۸ خودروی چانگان (۲۴۰ خودروی تیپ ۲ و ۸۶۸ خودروی تیپ ۳)  از امروز عرضه می شود. ۳۰۰ خودروی النترا مجوز را دریافت کرده و پس از ۵  فروردین عرضه خواهند شد. توضیحات بیشتر را در ویدئو ببینید.