یک تریلی بارگیری عجیب و خطرناکی انجام داد و در حال حرکت در جاده است./خبرفوری

یک تریلی بارگیری عجیب و خطرناکی انجام داد و در حال حرکت در جاده است./خبرفوری