رونالدو بازیکن تیم النصر با ضربه ایستگاهی برای تیم خود گلزنی کرد.

رونالدو بازیکن تیم النصر با ضربه ایستگاهی برای تیم خود گلزنی کرد.