شبکه فاکس‌نیوز تصاویری از صف‌های طولانی مهاجران برای ورود اردوگاه‌های مرزی در آمریکا را منتشر کرده است.

شبکه فاکس‌نیوز تصاویری از صف‌های طولانی مهاجران برای ورود اردوگاه‌های مرزی در آمریکا را منتشر کرده است.