صحبت‌های گل محمدی سرمربی پرسپولیس پیش از بازی با النصر عربستان را ببینید.

صحبت‌های گل محمدی سرمربی پرسپولیس پیش از بازی با النصر عربستان را ببینید.