صحبت‌های کریم انصاری فرد همزمان با ورود تیم ملی فوتبال ایران به ورزشگاه احمد بن علی را ببینید.

صحبت‌های کریم انصاری فرد همزمان با ورود تیم ملی فوتبال ایران به ورزشگاه احمد بن علی را ببینید.