پورعباس، رئیس سازمان سنجش نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ در رشته های زبان خارجه، هنر و علوم انسانی را اعلام کرد.

پورعباس، رئیس سازمان سنجش نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ در رشته های زبان خارجه، هنر و علوم انسانی را اعلام کرد.