فیلم بازداشت و اعترافات دو نفر از عوامل ایجاد ناامنی در یکی از مدارس قم را مشاهده می کنید. دو فردی که ضمن شایعه‌سازی با اقدامی ماجراجویانه به دنبال وحشت‌آفرینی در یکی از مدارس قم بودند، دستگیر شدند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان…

فیلم بازداشت و اعترافات دو نفر از عوامل ایجاد ناامنی در یکی از مدارس قم را مشاهده می کنید. دو فردی که ضمن شایعه‌سازی با اقدامی ماجراجویانه به دنبال وحشت‌آفرینی در یکی از مدارس قم بودند، دستگیر شدند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان