خوشحالی عجیب این مرد با جاری شدن آب در زاینده‌رود که بسیار پربازدید شده را ببینید.

خوشحالی عجیب این مرد با جاری شدن آب در زاینده‌رود که بسیار پربازدید شده را ببینید.