تصویری عجیب از یک خودرو از سیل برگشته را مشاهده کنید. منبع: خبرفوری

تصویری عجیب از یک خودرو از سیل برگشته را مشاهده کنید. منبع: خبرفوری