دختر جوانی با مشت‌های محکم خود تنه یک درخت را خرد کرد. منبع: خبرآنلاین

دختر جوانی با مشت‌های محکم خود تنه یک درخت را خرد کرد. منبع: خبرآنلاین