ابوالفضل اینانلو مجری و گوینده رادیو تلویزیون، در ویژه برنامه نوروزی شبکه دو سیما خاطره قدیمی از شوخ طبعی ایرج طهماسب بیان کرد.

ابوالفضل اینانلو مجری و گوینده رادیو تلویزیون، در ویژه برنامه نوروزی شبکه دو سیما خاطره قدیمی از شوخ طبعی ایرج طهماسب بیان کرد.