در حالی که بازیکنان بارسلونا پس از مسجل شدن قهرمانی‌شان در دایره میانی زمین حلقه زده و مشغول جشن گرفتن بودند، تماشاگران خشمگین اسپانیول به زمین هجوم برده و بازیکنان حریف را وادار به خروج از چمن کردند!…

در حالی که بازیکنان بارسلونا پس از مسجل شدن قهرمانی‌شان در دایره میانی زمین حلقه زده و مشغول جشن گرفتن بودند، تماشاگران خشمگین اسپانیول به زمین هجوم برده و بازیکنان حریف را وادار به خروج از چمن کردند!