چانگان وارداتی حدود ۹۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو درباره جزئیات خرید قطعی خودروی وارداتی توضیحاتی داد که در این ویدئو می‌ببینید….

چانگان وارداتی حدود ۹۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو درباره جزئیات خرید قطعی خودروی وارداتی توضیحاتی داد که در این ویدئو می‌ببینید.