تصاویری از تمرین پیش از بازی رونالدو و دیگر ستاره‌های النصر روی چمن استادیوم آزادی را ببینید.

تصاویری از تمرین پیش از بازی رونالدو و دیگر ستاره‌های النصر روی چمن استادیوم آزادی را ببینید.