پدافند اوکراین تلاش می کند تا یک پهپاد انتحاری را سرنگون کند اما موفق نمی ‎شوند.

پدافند اوکراین تلاش می کند تا یک پهپاد انتحاری را سرنگون کند اما موفق نمی ‎شوند.