مهدی قائدی، بازیکن تیم شباب الاهلی که به تازگی به صورت قرضی به استقلال ملحق شده قرار است از هفته آینده به تمرینات استقلال اضافه شود.

مهدی قائدی، بازیکن تیم شباب الاهلی که به تازگی به صورت قرضی به استقلال ملحق شده قرار است از هفته آینده به تمرینات استقلال اضافه شود.