در فیلم زیر یک مادر به راحتی از کار پسر نوجوانش نمی‌گذرد و او را وادار می‌کند که برگردد و هزینه استفاده از مترو را پرداخت کند.

در فیلم زیر یک مادر به راحتی از کار پسر نوجوانش نمی‌گذرد و او را وادار می‌کند که برگردد و هزینه استفاده از مترو را پرداخت کند.