در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده است، تایم لپسی از تهران بهاری را مشاهده میکنید.

در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده است، تایم لپسی از تهران بهاری را مشاهده میکنید.