پیش از این سخنگوی سازمان فضایی کشور نیز از بالا آمدن سطح آب این دریاچه در استان فارس خبر داده بود.

پیش از این سخنگوی سازمان فضایی کشور نیز از بالا آمدن سطح آب این دریاچه در استان فارس خبر داده بود.