ویدیویی از لحظه ترساندن مهدی یغمایی خواننده محبوب پاپ کشور در برنامه شب آهنگی را ببینید.منبع:خبرفوری

ویدیویی از لحظه ترساندن مهدی یغمایی خواننده محبوب پاپ کشور در برنامه شب آهنگی را ببینید.منبع:خبرفوری