قیمت یک پراید با احتساب دلار 30 هزار تومانی، چیزی حدود 6500 دلار می شود اما تاکنون فکر کرده اید که با این پول در خارج از ایران قادر به خرید چه خودروهایی هستید؟ منبع: خبرفوری…

قیمت یک پراید با احتساب دلار 30 هزار تومانی، چیزی حدود 6500 دلار می شود اما تاکنون فکر کرده اید که با این پول در خارج از ایران قادر به خرید چه خودروهایی هستید؟ منبع: خبرفوری