تصاویری از بارش تندری باران در شهرستان امیدیه استان خوزستان را مشاهده کنید. در واپسین روز های بهمن ماه بخش‌هایی از غرب، شمال غرب، جنوب, نیمه شرقی و مرکزی کشور شاهد بارندگی است. بارندگی ها سبب آبگرفتگی معابر و ریزش کوه در کندوان شده است….

تصاویری از بارش تندری باران در شهرستان امیدیه استان خوزستان را مشاهده کنید. در واپسین روز های بهمن ماه بخش‌هایی از غرب، شمال غرب، جنوب, نیمه شرقی و مرکزی کشور شاهد بارندگی است. بارندگی ها سبب آبگرفتگی معابر و ریزش کوه در کندوان شده است.