تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد برف در ۲۵ اردیبهشت ماه ارتفاعات تالش را سفید پوش کرده است. از صبح امروز به دلیل کاهش دما و فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب کشور، برخی از مناطق کوهستانی شاهد بارش برف بهاری بودند….

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد برف در ۲۵ اردیبهشت ماه ارتفاعات تالش را سفید پوش کرده است. از صبح امروز به دلیل کاهش دما و فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب کشور، برخی از مناطق کوهستانی شاهد بارش برف بهاری بودند.