یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل مسجد وزیر اکبرخان کابل منفجر شد؛ الجزیره تعداد قربانیان را تاکنون 7 شهید و 30 زخمی اعلام کرد. منبع: کانال آخرین خبر…

یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل مسجد وزیر اکبرخان کابل منفجر شد؛ الجزیره تعداد قربانیان را تاکنون 7 شهید و 30 زخمی اعلام کرد. منبع: کانال آخرین خبر