ویدیوی زیر لحظه آتش گرفتن یک دستگاه خودرو ۲۰۶ در کوچه‌ای در محله‌ خانی‌آباد تهران را نشان می‌دهد.

ویدیوی زیر لحظه آتش گرفتن یک دستگاه خودرو ۲۰۶ در کوچه‌ای در محله‌ خانی‌آباد تهران را نشان می‌دهد.