فرودگاه نظامی چابه(معروف به منطقه وابسته به حزب الله) در نزدیکی شهر القصیر نیز هدف قرار گرفت. ۴ نظامی سوری در حملات امشب به سوریه مجروح شده‌اند. این سومین حمله موشکی رژیم اسرائیل به سوریه طی سه روز گذشته است، دو حمله پیشین روزهای پنجشنبه و جمعه در حومه…

فرودگاه نظامی چابه(معروف به منطقه وابسته به حزب الله) در نزدیکی شهر القصیر نیز هدف قرار گرفت. ۴ نظامی سوری در حملات امشب به سوریه مجروح شده‌اند. این سومین حمله موشکی رژیم اسرائیل به سوریه طی سه روز گذشته است، دو حمله پیشین روزهای پنجشنبه و جمعه در حومه دمشق صورت گرفت.