بلومبرگ گفت: دادگاه محل محاکمه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به علت تهدید به بمب‌گذاری تعطیل شد. تحقیقات درباره این تهدید ادامه دارد. منبع: چندثانیه…

بلومبرگ گفت: دادگاه محل محاکمه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به علت تهدید به بمب‌گذاری تعطیل شد. تحقیقات درباره این تهدید ادامه دارد. منبع: چندثانیه