عادل فردوسی پور که روز پنچشنبه هفته گذشته در یکی از مراکز خرید پایتخت از کتاب جدیدش با عنوان مارادونا رونمایی کرد، با استقبال دیدنی مردم در این مراسم مواجه شد….

عادل فردوسی پور که روز پنچشنبه هفته گذشته در یکی از مراکز خرید پایتخت از کتاب جدیدش با عنوان مارادونا رونمایی کرد، با استقبال دیدنی مردم در این مراسم مواجه شد.