سردار هادیانفر، رئیس‌پلیس راهور فراجا گفت: پهپادها برای استان‌هایی که مسیر طولانی دارند، استفاده می‌شود؛ همچون استان فارس و کرمان که پهناوری خاص خود را دارند. بلافاصله اطلاعات خودرو از طریق پهپادها اطلاع داده می‌شود و اگر لازم باشد، اعمال جریمه یا توقف…

سردار هادیانفر، رئیس‌پلیس راهور فراجا گفت: پهپادها برای استان‌هایی که مسیر طولانی دارند، استفاده می‌شود؛ همچون استان فارس و کرمان که پهناوری خاص خود را دارند. بلافاصله اطلاعات خودرو از طریق پهپادها اطلاع داده می‌شود و اگر لازم باشد، اعمال جریمه یا توقف انجام خواهد شد.