بر اثر حادثه آتش‌سوزی در یک انبار کاه و انفجار در یک کارگاه ساخت چسب یک جوان ۱۸ ساله و دو کودک جان خود را از دست دادند.

بر اثر حادثه آتش‌سوزی در یک انبار کاه و انفجار در یک کارگاه ساخت چسب یک جوان ۱۸ ساله و دو کودک جان خود را از دست دادند.