زوم H8 دستگاه ضبط/میکسر صدای جدیدی است که طراحی ماژولار دارد و ازپسِ انجام کارهای بسیار زیادی برمی‌آید. درادامه، نگاهی به زوم H8 خواهیم انداخت. 

با H8، دستگاه ضبط صوت همه‌کاره جدید شرکت زوم، آشنا شوید

زوم H8 دستگاه ضبط/میکسر صدای جدیدی است که طراحی ماژولار دارد و ازپسِ انجام کارهای بسیار زیادی برمی‌آید. درادامه، نگاهی به زوم H8 خواهیم انداخت.