در سال‌های اخیر، سیستم‌ تراز کاشی به انقلابی در نصب کاشی و سرامیک منجر شده است، به گونه ای که تعداد کمی از نصابان حرفه‌ ای کاشی از این محصول نوآورانه اطلاعی ندارند….

در سال‌های اخیر، سیستم‌ تراز کاشی به انقلابی در نصب کاشی و سرامیک منجر شده است، به گونه ای که تعداد کمی از نصابان حرفه‌ ای کاشی از این محصول نوآورانه اطلاعی ندارند.