مجید کاویانی از برخورد قانونی با هر گونه توسعه بنا در شهرک های صنعتی شهرستان قدس خبر داد.
با هر گونه توسعه بنا در شهرک های صنعتی طبق قانون برخورد خواهد شد

به گزارش شهریاریها ، مجید کاویانی دادستان شهرستان قدس در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان در سالجاری تاکید کرد: در حال حاضر طی مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی محدوده قانونی شهرک صنعتی ۱۱۹ هکتار است و هیات امنای شهرک صنعتی بصورت مستقل بدون هیچگونه دخالت از سوی مدیریت شهری می توانند شهرک را اداره کنند.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ایجاد و حفظ سرانه ها گفت: ایجاد سرانه ها مثل ایستگاه آتش نشانی یکی از ملزومات ایمنی برای شهرک صنعتی است.

کاویانی اظهار داشت: همکاری و تعامل بین دستگاه ها در راستای حمایت از تولید امری ضروری است.

عالی ترین مقام قضایی شهرستان ضمن تاکید بر مشخص شدن محدوده قانونی شهرک، تاکید کرد: با هر گونه توسعه بنا در شهرک طبق محدوده تعیین شده برخورد قانونی می شود.

دادستان شهرستان قدس در پایان خاطر نشان کرد: در امر تسهیل و رفع موانع تولید کلیه دستگاه های شهرستان اهتمام ویژه داشته باشند تا هر گونه مشکل بر سر راه تولید کننده برابر مقررات رفع شود.