مطالعات جدید نشان می‌دهد که مصرف این مواد خوراکی مفید و خوش عطر و طعم به بهبود فشار خون و افزایش سلامت قلب و عروق نیز کمک می‌کند.

مطالعات جدید نشان می‌دهد که مصرف این مواد خوراکی مفید و خوش عطر و طعم به بهبود فشار خون و افزایش سلامت قلب و عروق نیز کمک می‌کند.