لذت سفر به دنیای افسون و جادو را تجربه کنید. تماشای کویرهای بی‌نظیر ایران آرزوی جهانگردان بسیاری است؛ به‌ویژه در این فصل بهار و پاییز، اما باید شب در خانه یا کاروانسرایی باشید تا حس ترکیدن استخوان به جانتان نیفتد. این گزارش در ‌ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی، …

لذت سفر به دنیای افسون و جادو را تجربه کنید. تماشای کویرهای بی‌نظیر ایران آرزوی جهانگردان بسیاری است؛ به‌ویژه در این فصل بهار و پاییز، اما باید شب در خانه یا کاروانسرایی باشید تا حس ترکیدن استخوان به جانتان نیفتد. این گزارش در ‌ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی، ماهنامه سرزمین‌من در اسفند۱۳۸۷ منتشر شده است.