تهران- ایرنا- کتاب «تنها گریه کن» روایت زندگی مادر شهید محمد معماریان است که رهبر معظم انقلاب بر آن اینگونه تقریظ کرده‌اند: «با شوق و عطش این کتاب شگفتی‌ساز را خواندم و چشم و دل را شست‌وشو دادم.»…

تهران- ایرنا- کتاب «تنها گریه کن» روایت زندگی مادر شهید محمد معماریان است که رهبر معظم انقلاب بر آن اینگونه تقریظ کرده‌اند: «با شوق و عطش این کتاب شگفتی‌ساز را خواندم و چشم و دل را شست‌وشو دادم.»