اگر در یک مهمانی از شما با یک لیوان نوشیدنی سرکه‌ای پذیرایی کنند، احتمالا در ذهنتان فکر می‌کنید با نوشیدن  یک‌جرعه از آن، حکم تخریب معده‌تان صادر شده است ولی این‌طور نیست. با سرکه هم می‌شود یک نوشیدنی خوشمزه و پرخاصیت درست کرد….

اگر در یک مهمانی از شما با یک لیوان نوشیدنی سرکه‌ای پذیرایی کنند، احتمالا در ذهنتان فکر می‌کنید با نوشیدن  یک‌جرعه از آن، حکم تخریب معده‌تان صادر شده است ولی این‌طور نیست. با سرکه هم می‌شود یک نوشیدنی خوشمزه و پرخاصیت درست کرد.