با لحنی که انگار بدیهی‌ترین نکته‌ی دنیا را توضیح می‌دهد، می‌گوید: «وقتی گرسنه هستی غذا بخور و هر وقت سیر شدی، از پای سفره بلند شو. این‌جوری ساده و بی‌دردسر لاغر می‌شوی.»…

با لحنی که انگار بدیهی‌ترین نکته‌ی دنیا را توضیح می‌دهد، می‌گوید: «وقتی گرسنه هستی غذا بخور و هر وقت سیر شدی، از پای سفره بلند شو. این‌جوری ساده و بی‌دردسر لاغر می‌شوی.»