در حالی که رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران در برخی مناطق کشور، خبر داده که بارش اولین برف و باران گسترده پاییزی وضعیت معابر و جاده‌های کشور را دچار بحران کرده است….

در حالی که رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران در برخی مناطق کشور، خبر داده که بارش اولین برف و باران گسترده پاییزی وضعیت معابر و جاده‌های کشور را دچار بحران کرده است.