شرکت بایوستار به‌تازگی دیتابیس محصولات خود را به‌روزرسانی کرده است که در آن شاهد افشای مشخصات هفت پردازنده‌ی شتاب‌یافته‌ی جدید متعلق‌به خانواده‌ی AMD Ryzen هستیم.

بایوستار مشخصات هفت پردازنده شتاب یافته معرفی‌نشده سری رایزن را فاش کرد

شرکت بایوستار به‌تازگی دیتابیس محصولات خود را به‌روزرسانی کرده است که در آن شاهد افشای مشخصات هفت پردازنده‌ی شتاب‌یافته‌ی جدید متعلق‌به خانواده‌ی AMD Ryzen هستیم.