«ما به عنوان هنرمند در بخش اجرا (ویژه بانوان) یک کار فرهنگی می‌کنیم. اجرای ما صرفا برای بانوان است و می‌توانیم پوشش دلخواه داشته باشیم، اما بهتر است به گونه‌ای رفتار کنیم که به عنوان یک نماینده از طرف گروه‌های موسیقی بانوان درخور یک کار فرهنگی و الگو ب…

«ما به عنوان هنرمند در بخش اجرا (ویژه بانوان) یک کار فرهنگی می‌کنیم. اجرای ما صرفا برای بانوان است و می‌توانیم پوشش دلخواه داشته باشیم، اما بهتر است به گونه‌ای رفتار کنیم که به عنوان یک نماینده از طرف گروه‌های موسیقی بانوان درخور یک کار فرهنگی و الگو باشیم تا بعدا عرصه برایمان سخت‌تر نشود و حتی بتوانیم راحت‌تر کار کنیم.»