مربی تیم ملی آبهای آرام بانوان ایران با اشاره به تعویق بازی های المپیک گفت: این اتفاق جنبه‌های منفی دارد اما ما باید آن را یک فرصت برای تلاش بیشتر بدانیم و از آن استفاده کنیم. …

مربی تیم ملی آبهای آرام بانوان ایران با اشاره به تعویق بازی های المپیک گفت: این اتفاق جنبه‌های منفی دارد اما ما باید آن را یک فرصت برای تلاش بیشتر بدانیم و از آن استفاده کنیم.