پایگاه خبری Insider Voice در گزارشی به مساله احیای برجام همزمان با روی کار آمدن دولت جدید ایران پرداخته و به‌طور خاص با توجه به درگیری‌های کنونی دولت آمریکا مخصوصا در عرصه سیاست داخلی این کشور، مسیر احیای توافق مذکور را چالشی و با مشکلات عدیده‌ای همراه…

پایگاه خبری Insider Voice در گزارشی به مساله احیای برجام همزمان با روی کار آمدن دولت جدید ایران پرداخته و به‌طور خاص با توجه به درگیری‌های کنونی دولت آمریکا مخصوصا در عرصه سیاست داخلی این کشور، مسیر احیای توافق مذکور را چالشی و با مشکلات عدیده‌ای همراه دانسته است.