نظرسنجی‎های انتخاباتی در آمریکا پیشتازی جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نشان می‎دهد.

نظرسنجی‎های انتخاباتی در آمریکا پیشتازی جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نشان می‎دهد.