رییس‌جمهور آمریکا امروز در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: از افزایش اعضای شورای امنیت حمایت می‌کنیم.

رییس‌جمهور آمریکا امروز در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: از افزایش اعضای شورای امنیت حمایت می‌کنیم.