در نخستین پیش‌نویس لایجه سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقلیمی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مبلغ ۳،۵ تریلیون دلار ذکر شده بود. پس از اعتراضات نمایندگان کنگره، از جمله دموکرات‌های میانه‌رو، او در نهایت به نصف این مبلغ رضایت داد. …

در نخستین پیش‌نویس لایجه سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقلیمی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مبلغ ۳،۵ تریلیون دلار ذکر شده بود. پس از اعتراضات نمایندگان کنگره، از جمله دموکرات‌های میانه‌رو، او در نهایت به نصف این مبلغ رضایت داد.