نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا این شانس را دارد تا از بحرانی هسته‌ای که می‌تواند آمریکا را تا پای جنگ بکشاند جلوگیری کند اما به یک دلیل از این فرصت استفاده نمی‌کند: وی از پیامدهای سیاسی بد این اقدام می‌ترسد….

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا این شانس را دارد تا از بحرانی هسته‌ای که می‌تواند آمریکا را تا پای جنگ بکشاند جلوگیری کند اما به یک دلیل از این فرصت استفاده نمی‌کند: وی از پیامدهای سیاسی بد این اقدام می‌ترسد.