ایرنا نوشت: وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود فرمت توافق شده مذاکرات توافقنامه صلح، ارمنستان هنوز به مذاکرات صلح با آذربایجان بازنگشته است….

ایرنا نوشت: وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود فرمت توافق شده مذاکرات توافقنامه صلح، ارمنستان هنوز به مذاکرات صلح با آذربایجان بازنگشته است.